Đỗ Thanh Hà

Viện Da liễu Hà Nội Sài Gòn

 • 5.0

Viện Phó

Thạc sĩ

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • Từ 1995 – 1999 : Học Thạc sỹ tại Đại học Trung y dược Quảng Châu, Trung Quốc
 • Từ 1976 – 1982 : Học tại Trường Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

 • Từ tháng 12/2016 đến nay: Viện Phó Viện da liễu Hà Nội – Sài Gòn kiêm Giám đốc Trung tâm Phụ khoa Đông y
 • Từ tháng 7/2016 – 12/2016: Trưởng khoa Nội tổng hợp bệnh viện Âu Việt
 • Từ 2014 – 7/2016: Trưởng khoa Nội tổng hợp bệnh viện Nam Á
 • Từ 2001 – 2014 : Trưởng Khoa Phụ, Bệnh viện YHCTTW
 • Từ 2000 – 2001 : Bác sỹ, Khoa Phụ, Bệnh viện YHCTTW
 • Từ 1982 – 1995 : Bác sỹ, công tác tại Khoa Phụ, Bệnh viện YHCTTW

Giải thưởng

 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tiếp – Bệnh viện YHCT Trung ương.
 • Giấy khen của Giám đốc bệnh viên YHCT Trung ương cho cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Sách báo - Công trình nghiên cứu