Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Đình Tùy

Phòng Khám Đa Khoa Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ chuyên khoa I

Nguyễn Quang Huy

Phòng Khám Đa Khoa Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng khám Sản phụ khoa

Bác sĩ chuyên khoa I

Nguyễn Văn Phú

Phòng Khám Đa Khoa Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng khám Ngoại

Bác sĩ chuyên khoa I

Lê Thanh Nhạ

Phòng Khám Đa Khoa Favina

  • 5.0

Bác sĩ

Nguyễn Thị Nhặn

Viện Da liễu Hà Nội Sài Gòn

  • 5.0

Bác sĩ

Đỗ Thanh Hà

Viện Da liễu Hà Nội Sài Gòn

  • 5.0

Viện Phó

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Nhuần

Viện Da liễu Hà Nội Sài Gòn

  • 5.0

Giám đốc chuyên môn

Nguyễn Thị Vân Anh

Trung tâm Đông phương Y pháp

  • 5.0

Cố vấn chuyên môn

Tiến sĩ

Trần Mạnh Xuyên

Trung tâm Đông phương Y pháp

  • 5.0

Thầy thuốc

Lê Hữu Tuấn

Trung tâm Đông phương Y pháp

  • 5.0

Thạc sĩ