Đội ngũ chuyên gia

Lê Hữu Tuấn

Trung tâm Đông phương Y pháp

  • 5.0

Thạc sĩ

Doãn Hồng Phương

Nhất Nam Y Viện

  • 5.0

Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc

  • 5.0

Giám đốc chuyên môn

Thạc sĩ