Nguyễn Văn Phú

Phòng Khám Đa Khoa Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng khám Ngoại

Bác sĩ chuyên khoa I

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

Kinh nghiệm

⭐ 2019 – Nay: Bác sĩ Phòng khám Ngoại – Phòng khám Favina

⭐ 1992 -1994: Học bác sĩ CKI Ngoại khoa – Đại học Y Hà Nội

⭐ 1983 – 1984 : Học ngoại khoa tại Phòng khám Hà Đông

⭐ 1981 – 1982 : Học tập tại viện Tai mũi họng TW

⭐ 1980 – 1981 : Bác sĩ tại Khoa Cấp cứu – Phòng khám Vân Đình

⭐ 1974 – 1980 : Học Bác sĩ Khoa Nội – Nhi – Lây – Đại học Y khoa Hà Nội

Giải thưởng

Sách báo - Công trình nghiên cứu