Lê Thanh Nhạ

Phòng Khám Đa Khoa Favina

  • 5.0

Bác sĩ

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

Kinh nghiệm

⭐ 2019 – Nay: Bác sĩ phụ trách Phòng khám ngoại – Phòng khám Favina

⭐ 2013 – 2018: Nghỉ hưu và hợp tác làm việc tại nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội

⭐ 1984 – 2012:  Công tác tại Khoa Ngoại – Phòng khám 103 với quân Hàm đại tá; Giảng viên Học viện Quân y 

⭐ 1978 – 1983: Công tác tại Tiểu đoàn Quân Y F315, Quân khu 5, Chiến trường Campuchia

⭐ 1971 – 1978: Học tập tại Học viện Quân Y

Giải thưởng

Sách báo - Công trình nghiên cứu