CHÍNH SÁCH ĐIỂM THƯỞNG

Để ghi nhận sự tham gia đóng góp của tất cả các thành viên cho sự phát triển của Cộng đồng SHEIS.VN, chúng tôi xây dựng chương trình tích điểm cho các thành viên có hoạt động tích cực.